Få maksimal glede av din ATV og UTV

Can-am er verdensledende innen ATV og UTV. Nå kan du få kjøpt deg din ATV og UTV på LEKS Motor Oslo AS på Rud ved Sandvika. ATV er et trygt og sikkert kjøretøy dersom du tar hensyn til kjøretøyets forutsetninger, kjører med anbefalt sikkerhetsutstyr og bruker sunn fornuft.

Perfekt for vei i terreng
De fleste firehjulinger er primært bygget for kjøring i terreng og på dårlige veier. Som ved alle andre kjøretøygrupper gjelder det å ta en del forholdsregler for å minimere risikoen for uhell. Ved bruk av sunn fornuft og riktig verneutstyr, reduseres faren for personskader dramatisk, og du kan oppleve det fulle potensialet i din ATV på en trygg og god måte.

ATV KJØRETEKNIKK GOD KJØRETEKNIKK GIR MAKSIMAL GLEDE AV DIN ATV

- ATV (All Terrain Vehicle) er en samlebetegnelse på lettere fire- og sekshjuls kjøretøy som er laget for å frakte personer og/ eller last i variert terreng, sier Erlend Lønnum som er daglig leder for LEKS Motor AS på Rud.

Aktuelle bruksområder for ATV:

• Jordbruk
• Skogbruk
• Linjearbeid
• Brann og redning
• Jakt og fiske
• Entreprenører
• Park og anlegg
• Borettslag og vaktmestere
• Vedlikehold av vinterveier
• Ridesentre
• Redningstjeneste
• Naturreservater
• Funksjonshemmede
• Alpinanlegg (preparering og bakkemannskap)
• Langrenn (preparering)
• Turisme
• Camping og turkjøring
• Fritid

- Selv om det i Norge ikke finnes et sikkert statistisk materiale, kan vi si at kjøring med ATV etter alt å dømme er lite risikofylt, forteller Erlend Lønnum. Men som med alle kjøretøy må krefter benyttes med respekt og forsktighet.

- Med grunnleggende kjøreteknikk og fornuftig bruk av sikkerhetsutstyr har du et godt utgangspunkt for mange år med glede fra din ATV. Når du kjøper ATV av oss viser vi deg de grunnleggende kjøreteknikkene, sier Erlend Lønnum.

- Vi anbefaler å gjenoppfriske disse enkle teknikkene før hver sesong. Da kan du oppleve og utnytte kjøretøyets potensial. Vi gir deg råd om hvordan du kan bli en god ATV og UTV fører, avslutter Erlend Lønnum. Velkommen til en god handel og samtale hos oss.

0
Feed

Skriv en kommentar