Gode råd for ATV kjøreteknikk

Stadig flere kjøper ATV i Norge og kjøreteknikk med ATV er viktig. ATV Importørenes Forening har utviklet noen gode råd for å sikre maksimal glede av å kjøre ATV. Her deler vi rådene nedenfor.

Bestanden av ATV/UTV i Norge
Det er i dag cirka 65.000 veiregistrerte fire- og sekshjulinger i Norge. Disse er fordelt mellom ulike kategorier. Klasse T3 utgjør flertallet. Disse er registrert som traktor, med hastighetsbegrensninger. De øvrige er registrert som MC eller moped.

Brukergruppene spenner fra et spekter av profesjonelle som bruker ATV i næring, til private som bruker ATV til oppgaver i forbindelse med hjem, hytte og hobby.

Salg per år
Det selges i gjennomsnitt litt over 6.000 nye fire- og sekshjulinger hvert år i det norske markedet. Da er alt mellom de minste på 50 kubikk (moped) og 1000 kubikk (traktor) tatt med. Det selges mest ATV klasse 400-599 kubikk. Denne klassen består i stor grad av arbeidsmaskiner for ulike næringsvirksomheter, og utgjør cirka 50 prosent av det totale salget.

UTV-segmentet
UTV-segmentet (side-by-side) vokser i det norske markedet. Disse maskinene benyttes av flere ulike brukergrupper, alt fra profesjonelle aktører til 16-åringer. UTV-salget utgjør omlag 10 % av det totale markedet.

ATV er et kjøretøy med et stort bruksområde, til glede for mange brukergrupper. Med enkle forholdsregler til kjøretøyets forutsetninger, bruk av riktig sikkerhetsutstyr og en god dose sunn fornuft, er ATV et trygt og godt kjøretøy.

De fleste firehjulinger er primært bygget for kjøring i terreng og på dårlige veier. Som ved alle andre kjøretøygrupper gjelder det å ta en del forholdsregler for å minimere risikoen for uhell. Faren for personskader dramatisk dersom du tar enkle forhåndsregler, og du kan oppleve det fulle potensialet i din ATV på en trygg og god måte.

Riktig kjøreteknikk
Riktig kjøreteknikk lar deg utforske nytt terreng og oppleve det fulle potensialet av din ATV. Her er ekspertenes tips om hvordan du kjører ATV i varierende terreng.

Oppoverbakker
Trykk kroppen frem over styret. Økt tyngde på forhjulene reduserer risikoen for at du velter. I bratte oppoverbakker bør du alltid innta den såkalte ”scooterstillingen“ med én fot på stigbrettet og ett kne over setet med feste for foten på bagasjebærer bak eller lignende hvis dette finnes. Stillingen gjør det også lettere å komme av om kjøretøyet skulle steile.

Utforbakker
Sett deg langt bak på ATVen, og len deg bakover med strake armer for å flytte tyngdepunktet bak. I bratte utforbakker hvor det er fare for å velte bør du gå av maskinen og la den rulle ned på motorbremsen med 4-hjulsdriften innkoblet.

Skråkjøring
Du reduserer risikoen for å velte ved å lene kroppen oppover skråningen og dermed flytte tyngdepunktet. Unngå bratt skråkjøring fordi det er vanskelig å hoppe av maskinen om den velter. Om du likevel må skråkjøre, plassér begge føttene på fotsteget opp mot bakken. Du kan da hoppe av dersom maskinen skulle steile.

På vei
Ulykkesfrekvensen for ATV er lav når vi sammenligner med andre relevante kjøretøygrupper. Ulykker skjer likevel, og noen av disse er ved kjøring på vei. Ved kjøring på vei anbefales det å være spesielt oppmerksom på at mange ATVer er utstyrt med grove og til dels myke dekk. ATV er med sin kvadratiske konstruksjon og terrengdekk bedre egnet i terreng og på skogsbilveier hvor det holdes lav hastighet. Ved kjøring på vei anbefales det å holde hastigheten relativt lav. Husk også at du er mindre synlig enn i bil, og som fører må du passe på å kjøre slik at du er synlig, men alltid ta høyde for at du ikke blir sett

Det er noen områder du bør unngå når du kjører ATV:

Våtmarker
Tenk på at våtmark er sårbart, og prøv å unngå kjøring her. Ved noen tilfeller er det imidlertid nødvendig å kjøre på slikt underlag. Kjør da hensynsfullt og unngå at det spinner. Ikke kjør i samme spor flere ganger dersom det er mulig.

Elver og bekker
Unngå elver og bekker. De kan inneholde verdifullt naturmangfold. Respekter motorferdselslovgivningen. Grøfter Unngå kjøring i grøfter langs veier. Mange av skadene skjer pga unødvendig kjøring i veigrøfter.

Beskyttelsesutstyr du bør bruke for å kjøre sikkert.
Riktig beskyttelsesutstyr gjør ATV-opplevelsen din tryggere.

Hjelm
Bruk alltid hjelm både på vei og i terreng. Hjelm med solid hakebeskyttelse beskytter best.

Kjøredress
Godkjent kjøredress gir god beskyttelse. Velg dress med god beskyttelse på knær og albuer. Sørg også for at dressen har god utlufting.

Ryggskinne
Ryggskinne anbefales også. Her finnes det et utall varianter.

Støvler
Solid fottøy er viktig. Bruk gjerne støvler som gir beskyttelse til ankel og legg.

Hansker
Bruk hansker med god beskyttelse.

0
Feed

Skriv en kommentar